30. marras, 2015

Seksuaalirikollisuus, ylitulkinta ja tilastorotuoppi #Kempele

 

Kun case Kempeleen vuoksi tilastorotuoppi on jälleen nostamassa päätänsä, niin minulla on yksi pyyntö.

Kun te taas tungette FB- sivuilleni sekä blogiini OPTULA:n raportteja eri kansalaisuuksien rikollisuudesta ja erityisesti niistä suhdeluvuista, jotka osoittavat islamin olevan suurin seksuaalirikossaatana maan päällä, niin pyydän teitä sitä ennen pohtimaan muutamaa juttua.

Ensinnäkin: en ole ikinä - toistan: en ikinä - kiistänyt niiden lukemien oikeellisuutta. Minä olen kritisoinut tapaa tehdä niistä tilastorotuopillisia johtopäätöksiä. Sanon tämän jälleen kerran: jos muutama promille jostain populaatiosta mokailee, siitä EI voi vetää koko populaatiota määrittävää ominaisuutta (josta ei eroon pääse).

Lisäksi kannattaisi pohtia sitä, että niistä tilastoista näkee myös, miten tilastot antavat kyllä vahvan indikaation, että rasistien parjaama islam ei ole se avainasia lainkaan. Jos nimittäin katsoo seksuaalirikosten kertoimia kokonaisuudessaan vaikka vuodelta 2013, niin yli 5:n kertoimeen (vs. Suomi) pääsevät Amerikka (5,6), Aasia (5,0) ja Afrikka (6,5), EU- maiden kerroin on 0,9 ja nollille pääsee vain Oseania:

 

Amerikasta asukkaista Suomessa oli tuossa kohtaa 9039, aasialaisia 72.694 ja afrikkalaisia sellaiset 36.364.

Meksikolla on huomattavan suuri kerroin 52 lapsen seksuaalisen hyväksikäytön kategoriassa, jossa esim. Nepal pääsee lukemaan 29.

Somalialla on muuten kertoimet kummassakin alle 3 (raiskaus ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö). Painotan Somaliaa tässä kohtaa syystä: heitä on pidetty julkisessa keskustelussa pahimpina raiskauskoneina jo pitkään ja tämä siis siitä huolimatta, että mikään tilasti ei tue tätä väitettä:

Tätä tilastoa käsittelin jo täällä, en siksi puutu tähän kuin tämän lainauksen verran:

-"Olen pahoillani, mutta nämä tapaukset ovat käytännössä yksittäistapauksia, kuten harvaan tapahtuvat rikokset nyt vaan ovat. Niiden taustalta ei löydy mitään, yhtä selittävää tekijää. Eikä tämä vähennä millään tavalla raiskauksen kammottavuutta, vaan päinvastoin alleviivaa sen kammottavaa sattumanvaraisuutta.

Raiskauksen vähättelyä ja sen latistamista puolestaan ovat yksinkertaisten, etnisten selitysten tarjoaminen ja 'Rajat Kiinni'- demagogia, joka olettaa raiskausalttiuden olevan etnisesti määrittynyttä ja siten liimattu ihmiseen kiinni. Ja tämä selitysmalli häivyttää raiskauksen koko dynamiikan."-

Kamerunilla on muuten lapsen seksuaalisen hyväksikäytön suhteen suurin kerroin: 196. On hirvittävä lukema, mutta tämä ei liene niin kiinnostava asia, kun kyse ei ole muslimimaasta:

Oikeastaan meidän pitää sallia maahanmuutto tilastorotuopin mukaan vain EU:n sisältä sekä Oseaniasta. Sillä kaikki muuhan olisi raiskausten ja pedofilian hyväksymistä, eikö vain?

Että selittäkää vaan minulle vielä, miten islam on se suurin Saatana, niin minä näytän teille valehtelijan.

Maahanmuuttokriitikoiden sekä muiden rasistien ongelma on se, että he päättävät ongelman etukäteen ja sitten he hakevat vain sen datan, joka tukee löyhästi heidän ongelmankuvaustaan saatteena sana ’liittyy’. He eivät vain huomioi, että sana ’liittyy’ ei selitä yhtään mitään. Kyse on perinteisestä päälleliimaamismetodista, jolla luodaan tunnelmaa asioiden syyseurauksista. Mites se menikään: jos sinulla on kädessäsi vasara, näet vain nauloja.

Oikeasti: me tarvitsemme laadukasta ja tosiasioihin keskittyvää rationaalista keskustelua maahanmuuton haasteista & ongelmista. Me emme tarvitse mihinkään nykyisenlaista maahanmuuttokritiikkiä, joka typistyy lähes poikkeuksetta ihan vaan vanhan koulukunnan vaahtoavaksi rasismiksi. Maahanmuuttokriittisyys on diagnoosi, ei poliittinen kannanotto.

On ymmärrettävä ja hyväksyttävä kolme erillistä asiaa:

1. Latinalaisen Amerikan, Lähi-Idän sekä eräiden Afrikkalaisten maiden rikollisuuden taustalla saattaa kummitella miehen aseman korostaminen (joka on yhteistä monelle yo. listojen maista):

-”Ei ole mahdotonta, että tämän tyyppisiä tekijöitä (maskuliinisen kunnian korostuneisuus kulttuurissa) liittyy myös Suomessa eräiden väestöryhmien väkivaltarikollisuuden tason korkeuteen. Myös joidenkin väestöryhmien omaisuusrikollisuuden rakenne on Suomessa tällä hetkellä niin poikkeuksellinen, ettei ole mahdotonta ajatella, että siinäkin taustalla vaikuttaa tekijöitä, jotka liittyvät yleisempään käyttäytymistapaan.”-  (OPTULA)

2. Mutta kulttuuriset selitysmallit eivät ole niin kovin yksinkertaisia (Tai no, sitähän ne nimenomaan ovat:yksinkertaistavia):

-”…kulttuurisiin rikollisuuden selitysmalleihin liittyy aina suuria ongelmia, keskeisimpänä niistä rikollisuuden luonne marginaalisena ilmiönä, kaikissa väestöryhmissä rikoksiin syyllistyy vain hyvin pieni osa ryhmän jäsenistä. Suoraa vaikutusta todennäköisempi on kulttuuristen tekijöiden epäsuora vaikutus, ne voivat helpottaa tai hankaloittaa siirtolaisten yleistä sopeutumista uusiin oloihin ja vaikuttaa sitä kautta myös rikollisuuteen.”- (OPTULA)

3. Muslimimaissa on ongelmia. Ei epäilystäkään.

-"Näissä maissa on ongelmia ihmisoikeusrikoksista lähtien, niitä yllä piisaa, mutta valtioiden ongelmien muuttaminen yksilöiden ominaisuuksiksi on aika kova hypoteesi. Kun yhteiskunnassa on jatkuva konflikti, se myös altistaa ihmisoikeusrikkomuksille. Kun yhteiskunta poliitikkojen johdolla on epäinhimillinen ja sallii vaikka kivitykset, ei se tarkoita tämän olevan jokaisen maan asukkaan luonne.

Lisäksi ihmiset pakenevat niitä epäinhimillisiä olosuhteita, joita toisaalta kritisoidaan täysin oikeutetusti, mutta silti rasistisessa demagogiassa pakenevat ihmiset silti edustavat juuri sitä, jota he pakenevat. Muslimimaidenkin ongelmien juurisyinä näyttäytyvät ahneet poliitikot, korruptio, yhteiskunnan koheesion puute, monissa maissa eri heimojen väliset valtataistelut, etninen syrjintä, poliittiset ambitiot - ja näitäkin tekijöitä riittää. Islamin syyttäminen suoraan muslimimaiden ongelmista, on hyvin yksisilmäinen johtopäätös."- (Yhteenveto oma)

Tilastoista ja tapahtumista on helppo tehdä ylitulkintoja. Lopetetaan se.

Pysytään ihmisinä ja lopetetaan erityisesti täällä meillä, Suomen maaperällä, kaikkien etnisyyksien määritteleminen satunnaisten typerysten mukaisesti sekä lopetetaan lähtömaiden talibanien ja ISIS:in hulluuksien avunhakijoiden päälle liimaaminen. 

Tilastorotuoppi, ei kiitos. Ylitulkinta, ei kiitos. Sillä pääni ehkä hajoaa muuten (no ei oikeasti):

 Image

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Materiaalia:

  1. ’Ulkomaalaisten rikollisuus lukuina’: http://polamk.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/polamkwwwstructure/40737_Kotiniemi_Ulkomaalaistaustaisten_rikollisuus_lukuina.pdf
  2. ’MAAHANMUUTTAJAT RIKOSTEN UHREINA JA TEKIJÖINÄ’: http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/tutkimuksia-sarja/XZ5bk8f2H/265_Lehti_ym_2014.pdf
  3. ’RIKOLLISUUSTILANNE 2013’: http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/tutkimuksia-sarja/VfwyB59Ll/266_Rikollisuustilanne_2013_2014.pdf
  4. Raiskauksista: http://www.jorieskolin.fi/409902422/3281562/posting/raiskaus-ja-maahanmuuttokriitikko-kempele
  5. 'RIKOLLISUUSTILANNE 2014':  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/156334/Katsauksia_4_Rikollisuustilanne_2014_2015.pdf?sequence=2