26. loka, 2015

Timo Soini - my way or the highway

 

-"Puoluehallitus pyysi Tynkkyseltä vastinetta listan julkistamisen syistä, mutta antamassaan vastineessa Tynkkynen ei Soinin mukaan vastannut esitettyihin kysymyksiin. Soini painottaa, että Tynkkyseltä kysyttiin nimenomaan sitä, miksi puolueen jäsenten nimiä sisältävä lista on julkistettu.

– He vastasivat vain siihen kysymykseen mihin halusivat vastata, eikä siihen mitä puoluehallitus kysyi.

Listalle päätyneistä joku saattaa tehdä rikosilmoituksen, mutta esitutkintaa rikoksesta ei ole vielä edes aloitettu. Miksi Tynkkynen erotettiin jo nyt ennen tuomiota?

– Selkeä tilanne, että heiltä pyydetään vastinetta että miten ovat puolueen jäsenistöä listanneet ja julkistaneet. Puolue ei ole mikään käräjätupa, kommentoi Soini.

– Perussuomalaisessa puolueessa ei ketään painosteta ja uhkailla. Uhkailu on tietääkseni rikos, sanoo Soini. "-

Perussuomalaisten puoluehallitus on erottanut pari kuukautta sitten puoluekokouksessa varapuheenjohtajaksi valitun Sebastian Tynkkysen puolueesta. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun puoluehallitus oli viikonloppuna ehnyt omat johtopäätöksensä herra Tynkkysen tavasta kerätä ja julkaista puolueen jäsenten nimiä PS:n puoluejohdon hallituslinjan kyseenalaistamiseen liittyvään kokoukseen. Myöskään herra Tynkkysen vastauksiin ei oltu täysin tyytyväisiä:

"Levitti arkaluonteista tietoa", sanoi puoluesihteeri Slunga-Poutsalo.

"Tynkkynen ei vastannut kysyttyyn asiaan", sanoi puolestaan puheenjohtaja Soini.

”Perussuomalaisessa puolueessa ei ketään painosteta ja uhkailla. Uhkailu on tietääkseni rikos, sanoo Soini.“

Olen hetken hiljaa. Naurattaa.

Sillä milloin Timo Soini on IKINÄ vastannut mihinkään, edes hieman kriittiseen kysymykseen? Milloin Timo Soini on sanonut edes hieman vaikeampaan asiaan muuta kuin nakkimuki ja että harjataan, harjataan? Ja sitten herra Immosen natsilarppausta, vallankumouksen kaipuuta saati suhdettaan suomalaisiin väkivallan dialogia käyviin Vastarintaliikkeen pojankoltiaisiin ei ole persuissa käsitelty millään tavalla kriittisesti, mutta Tynkkysen listan kasaaminen oli sitten liikaa? Suhteellisuudentaju ei ole persujen kantavia teemoja, ei todellakaan.

Persuilla on puolueena myös hieman arveluttava tapa vedota oikeuteen silloin, kun ei haluta kantaa poliittista vastuuta. Tällöin ei tarvitse ottaa itse asiaan kantaa, vaan piiloudutaan pykälien taakse, vaikka pelkkä laillisuusperiaate ei ole riittävä näkökulma politiikasta puhuttaessa. Kun puolueessa saa kuitenkin jatkaa ihan oikeista rikoksista tuomittuja henkilöitä, on PS:n oman käräjäoikeuden tuomiot asetettava oikeaan kontekstiinsa. PS antaa väkisinkin sellaisen viestin, että heidän oma tuomioistuimensa on se oikea tuomioistuin ja Suomen oikeusjärjestelmä lähinnä yksi näkökulma. Tämä toki on ihan linjassa normaalin persunarratiivin kanssa, sillä jokainen mielipidehän oli yhtä arvokas.  Ja tietenkin nuo laithan nyt ovat vain lakeja, mutta näin tämä asia koetaan. Nakkimuki. Meloni. Vermon ravit.

Lisäksi PS ei ikinä painosta eikä uhkaile. Muistakaapa Putkosen musta lista ja nyt tuoreimpana toimittaja Tuomas Murajaan kohdistettu spam&destroy- proseduuri ihan itsensä Timo Soinin toimesta. Herra Soini tässä kohtaa käskee oman puolueensa kalustoon kuuluvat vainoajajoukkonsa uhkailemaan ja herjaamaan yksittäistä toimittajaa, joka röyhkeästi kirjoittaa harkitusti totuuden puolueen toiminnasta. Ja tämä on raikkaasti suoraan 1930-luvulta! Tässä proseduurissa osoitetaan kohde omille joukoille, tuolle plokin ’rankirahvaalle’ yksinkertaisella, alentuvan retoriikan kielellä, ja rikoksen tuo ’rankirahvas’ ymmärtää tehdä ihan itsekin. Ja tämä, hyvät ihmiset, on sitä todellista ’mambojumboa’.

Case Tynkkynen osoittaa jälleen kerran sen, että persut eivät edelleenkään osaa, eivätkä halua vastata vaikeisiin kysymyksiin. Muihin kuin Soinin ja Putkosen itse itselleen esittämiin. Oikeasti he haluavat paeta ja itselleen sopivissa kohdissa vedota lakipykäliin ja laillisuusperiaatteisiin:

-”Erottamisen syynä on puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalon mukaan Tynkkysen verkkosivuillaan julkistama lista niistä perussuomalaisten jäsenistä, jotka ovat kannattaneet Tynkkysen ehdottaman kokouksen järjestämistä. 

– Saimme puoluetoimistolle yhteydenottoja siitä, että listalla olleet eivät olleet antaneet lupaa julkaisuun. Jouduimme selvittämään asian laillisuuden, täyttyvätkö rikoksen tunnusmerkit, Slunga-Poutsalo sanoo.”-

Tässä myös näkyy koko Tynkkysen tragedia: hän kuvitteli omassa hybriksessään voivansa tehdä mitä tahansa ja selvitä siitä kuivin jaloin.  On periaatteessa yhdentekevää Tynkkysen kohdalla miettiä mitään muita tekijöitä hänen erottamisensa taustalta: hän mokasi ja nyt kantaa tekojensa seuraukset. Ihmisten nimiä ei vain lisätä millekään listoille ilman ihmisten lupaa, eikä varsinkaan julkaista niitä. Piste.

Toinen asia on tietenkin se, mitä Perussuomalainen puolue ja erityisesti Timo Soini puuhailevat. He toimivat itsevaltaisesti ja erottavat henkilön puolueestaan, vaikka siihen ei olisi edes laillisia oikeuksia, sillä erottaessaan Tynkkysen, perussuomalaiset itse rikkovat lakia:

Ilmeisesti lain rikkominen on silloin ihan oikeutettua, kun sen tekee Soini? Melkoista touhua.

On myös jokseenkin noloa, että PS:n puoluehallituksessa istuu myös nykyinen oikeusministerimme ja silti puoluehallitus on yksimielisesti tehnyt yksiselitteisen selkeästi yo. kuvan mukaisesti lainvastaisen ratkaisun erottaessaan Sebastian Tynkkysen. Onnea, Suomi, olemme hyvissä käsissä.

Lisäksi ei PS:llä ole mitään linjaa puheissaan ja teoissaan: kun työmies  Putkonen Immosen natsilarppauskohussa vaahtosi, miten rikostutkintaa ei aloitettu, että Immonen ei syyllistynyt rikokseen, että hirveä ajojahti ja ei saa Ollia kiusata – ja sitten kasattiin mustaa listaa ihmisistä, jotka PS:sta on puhunut tuhmasti. No, nyt sitten herra Tynkkysen kohdalla on toisin: potkut tulee, vaikka mitään rikostutkintaa ei ole edes aloitettu.

Minä en symppaa herra Tynkkystä lainkaan. En yhtään. Minusta hän on sietämätön, rasismilla ratsastava poliitikko, jonka pääasiallinen tavoite on lietsoa pelkoa ja ylläpitää sitä. Silti en olisi toivonut herra Tynkkyselle tällaista lähtöä puolueesta. En todellakaan. On ihmisen politiikasta mitä mieltä tahansa, ei se saa eikä se voi vaikuttaa siihen, miten ihmistä kohdellaan lain ja asetuksen silmissä. Tynkkynen olisi ansainnut oikeudenmukaista kohtelua. Kuten kuka tahansa muukin ihminen.

Herra Tynkkynen on ollut eri mieltä PS:n johdon kanssa ja kritisoinut puolueen linjaa hallituksessa. Ja mikä puolue on sellainen, joka ei siedä kritiikkiä omiltaan? No, itsetunnoltaan heikko primadonnien puolue, joka PS mitä ilmeisimmin on. Jos ihmistä ruhjotaan puolueen sisällä ja erotetaan puolueesta, kun puhuu kritisoimistaan ja selkeästi esillä pitämistään asioista julkisuudessa, täytyy PS:n oman, sisäisen demokratian ja moraalin ohella olla huolissaan myös suomalaisesta demokratiasta, sillä kyse on kuitenkin yhdestä hallituspuolueesta. Miten tuolla tavalla toimiva puolue on mitenkään luotettava hallituspuolue?

Sillä Perussuomen krooninen epäpätevyys näyttäytyykin vahvasti juuri asioissa, missä heillä on täysi kontrolli: se näkyy heidän johtamassa puolueessa linjattomuutena, typeryytenä, laittomuutena. Millä tavalla tuollainen epäpätevyys ja suoranainen typeryys vaikuttaa hallitustyöskentelyyn? No, tuskin ainakaan positiivisesti.

Ja mitä tämä kaikki kertoo Soinin kyvyistä hallita joukkojaan ja hoitaa ministerin tointaan? Ei hyvältä näytä.

Soini on puolueen yksinvaltias, diktaattori, äärimmäinen primadonna: hänen varpailleen ei astuta ja tämä vaikuttaa olevan hänelle oman toimintansa kantava periaate. Hän antoi nyt selkeän, laittoman viestin: teette juuri niin kuin minä sanon tai teille käy kuin Tynkkyselle.

My way or the highway.