12. syys, 2015

Perussuomalainen pakolaisleirien kiihottumisen anatomia ja hölynpölyn politiikka

 

Suomi on sekoamassa.Tai ainakin suomalaiset hallituspuolueet sekä erityisesti suomalainen jytkyttelevä ’maahanmuuttokriittinen’ persumassa, jonka mielestä on ihan oikein kiusata pakolaisia. Elämme hienoja aikoja.

Vai mitä sanotte tästä:

-”Hallitus esittää kursailematta muun muassa selvitettäväksi sellaista, jonka hallituksen pitäisi jo kättelyssä tietää tuottavan suuria, käytännössä ylitsepääsemättömiä perustuslakiongelmia.

Hallitus muun muassa linjaa, että “(s)elvitetään pikaisesti, voidaanko sosiaaliturvajärjestelmät muuttaa siten, että myönteisen oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat eivät kuulu asumisperusteisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, vaan heillä on oma kotouttamisjärjestelmänsä”. Järjestelmän mahdollisesti toteutuessa tarkoitus olisi määritellä “kotouttamisjärjestelmän sisälle eri tukien myöntämisperusteet muun muassa sen mukaan, kauanko henkilö on asunut yhtäjaksoisesti Suomessa”. Ja ennen kaikkea: erillisessä järjestelmässä “tukien tasot ovat lähtökohtaisesti alhaisempia kuin nykyisessä asumisperusteisessa järjestelmässä.”

Kysymys olisi siis siitä, että oleskeluluvan saaneille ja siis kaikin puolin laillisesti maassa oleskeleville turvapaikanhakijoille räätälöitäisiin tukien tasojen ja varmaan yleensäkin saatavuuden puolesta alhaisempi sosiaaliturvajärjestelmä kuin muille Suomessa oleville ihmisille. Kyse ei olisi vain yksittäisistä tuista. Sitä vastoin oleskeluluvan saaneiden ihmisten koko sosiaaliturvajärjestelmä olisi erilainen ja tasoltaan matalampi kuin muiden ihmisten sosiaaliturvajärjestelmä.”-

Perustuslaki. Tasavertaisuus. Oikeudenmukaisuus. Hidasteita. Ei tarvitse ottaa tosissaan.

Lienee selvää, että Suomen hallituksen esitys on perustuslain vastainen. Jos ihminen on nimittäin saanut oleskeluluvan Suomeen, on hän täällä jäädäkseen ja elääkseen ja tällöin hänen pitää luonnollisesti kuulua asumisperustaisen sosiaaliturvan järjestelmän piiriin. Turvapaikkaprosessissa olevat ihmiset ovat aivan eri asemassa ja he eivät nykyäänkään kuulu saman sosiaaliturvan piiriin kuin vakituisesti Suomessa asuvat ihmiset.

Perustelut muutoksille ovat sitten vielä sekopäisempiä kuin itse esitys. Jotenkin tuntuu, että koko esityksessä sekä perusteluissa on pikemmin viestinnällinen tavoite: peittää se tosiasia, että Suomi on päättänyt ottaa enemmän pakolaisia kuin ikinä ennen ja perussuomalaisia tyynnyttääkseen hallitus antaa persujen tehdä ehdotuksia, jotka eivät: A. toteudu, B. eivät vaikuta yhtään mihinkään, luodakseen harhakuvan, että politiikkaa ’nuivennetaan’. Kohdasta B hyvä esimerkki on perheenyhdistämisten tiukentaminen, vaikka perheenyhdistäminen on jo nykyään niin tiukkaa, että se on miltei mahdotonta. Tämä on jo sinälläänkin tyhmää politiikkaa, sillä perheenyhdistämisten vaikeuttaminen vain vaikeuttaa ihmisten kotoutumista ja Pekka Haavistoa lainatakseni, altistaa ääriryhmiin liittymisiin. Tuo on siis erittäin lyhytnäköistä politiikkaa.

Tämä perheenyhdistämisten entisestään hankaloittaminen toki sopivat hyvin Tanskasta lainattuun fraasiin "tänne ei kannata tulla". Samaa retoriikkaa on käytetty myös Australian umpirasistisessa maahanmuuttopolitiikassa, jossa pakolaiset kuljetetaan naapurimaiden vaivoiksi leireille asumaan.

-”Mäntylän mukaan lähtömaihin on viestittävä, että "tänne ei kannata tulla".

Mäntylän mukaan kotouttamisjärjestelmän tasoa pohdittaessa on katsottava esimerkiksi Tanskaa, jossa tukia on kiristetty.”-

Viesti on melko kylmä turvaan hakeutuvalle: ’Älä hakeudu tänne’. Oletus: tukia vain tulevat nostamaan. Se on hieno viesti turvapaikanhakijalle. Ja joskus toivon, että nämä nuivakkeet edes kerran keksisivät jotain omaa, mutta aina vain lainataan muiden latteuksia ja muiden politiikkaa. Ministeri Mäntylä myös unohtaa tässä kohtaa kertoa, että Tanskassa tuet ovat edelleen Suomea korkeammat, mutta ei kai sitä turhia faktoja kannata kertoa.

Kuva

Tässä kuvassa näkyy niin paljon. Siinä näkyy asenne ja tämä kuva paljastaa niitä ennakko-oletuksia, joita suomalaisessa yhteiskunnassa erityisesti perussuomalaisten toimesta erityisesti turvapaikanhakijoihin halutaan liittää.

Kuvassa näkyy sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän (ps) esittelemiä arvioita oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kustannuksista. Viesti on selvä: TE OLETTE KULUERÄ. Tarkoitus on saada ihmiset uskomaan, että jopa satoja tuhansia oleskeluluvan saaneita ihmisiä tulee olemaan Suomessa, jotka eivät tee mitään, vaan ovat vain kulueriä.

Toinen oleellinen viesti on: ihmiset tulevat Suomeen tukien vuoksi. Eivät tule. Tuota väitettä ei tue yksikään tutkimus, tuon väitteen tueksi ei ole mitään evidenssiä. Tuota myyttiä ylläpidetään tällaisilla väitteillä:

Suomen tämän hetkinen kotouttamispolitiikka ei ole Mäntylän mielestä onnistunutta.

- Tietyistä maista tulleet henkilöt eivät kotoudu vuosienkaan jälkeen, he ovat yliedustettuina meidän tilastoissa niin työttömyyden kuin sosiaaliturvan käytön osalta. Tämä on fakta, ei perussuomalaisen oma keksintö.

Yliedustuksesta päätöksenteon kriteerinä en viitsi enää edes sanoa mitään. Yliedustus on helppo ja halpa argumentti, sillä käytännössä mikä tahansa teko eri etnisillä ryhmillä johtaa ’yliedustukseen’. Hanna Mäntylä on myös täysin oikeassa, että tilastot eivät valehtele ja että ne eivät ole ’perussuomalaisten oma keksintö’. Ja asia on varmasti näin. Mutta perussuomalaisen ’oma keksintö’ onkin se, miten he toistuvasti tekevät niistä tilastoista täysin absurdeja johtopäätöksiä. Yksi asia on kotoutumisen määrittely työllistymisen sekä sosiaaliturvan käytön kautta. Tämä on jo lähtökohtaisesti hieman outoa, sillä ihminen kotoutuakseen tarvitsee jotain muutakin kuin vain työn. Työ on toki iso asia, sitä en vähättele lainkaan, mutta sen painottaminen unohtaa muut ihmiselämän osa-alueet ja pakottaa esittämään kysymyksen: ovatko kantasuomalaiset työttömät myös huonosti kotoutuneita? Ovatko suomalaiset sosiaaliturvan varassa elävät ihmiset heikosti sopeutuneita Suomeen?

No, eivät tietenkään ole. Pelkän työllisyysmittariston käyttö ihmisten kotouttamisen mittarina sekä toimenpiteiden määrittäjänä on liian yksioikoinen ja unohtaa aktiivisesti esimerkiksi sen tosiasian, että kaikkien maahanmuuttajaryhmien työllistyminen paranee merkittävästi suhteessa maassaolovuosiin.

Ja tämän jättää edelleen ministeri Mäntylä huomiotta. Ajatus tässä valehtelevassa persupolitiikassa on yksinkertainen: luoda illuusio siitä, että turvapaikanhakijat eivät edes yritä työllistyä ja että he ovat vain kuluerä. Tämä sopii täydellisesti ’elintasosurffari’- narratiiviin ja tätä narratiivia perussuomalaiset aktiivisesti ylläpitävät ihan hallitustasolla asti.

Kun katsoo tilastoja, niin sieltä huomaa itsestäänselvyyden: juuri maahan saapuneiden työperäisten työllistymisprosentti on korkea ja pakolaisena tulleiden työllistymisprosentti on alhainen. Ja onko tämä yllätys? Pakolaiset ovat tulleet tänne ensisijaisesti pakoon, etsimään turvaa, aloittamaan elämäänsä alusta, työperäiset maahanmuuttajat ovat tulleet tänne työpaikka jo taskussaan. Ei näitä ryhmiä voi edes verrata keskenään. Mutta tässä kohtaa ’elintasosurffari’- narratiivia on huomattava kuitenkin yksi asia, joka myös on itsestään selvää: myös pakolaiset haluavat elää ihan normaalia elämää ja esimerkiksi tehdä töitä. Siksi ei ole sattumaa, että työllistymisprosentti myös nousee vuosien saatossa ja kun kymmenen vuotta on maahantulosta kulunut, ei sitä eroa muihin ryhmiin juuri enää olekaan:

 

Tuo kuvaajan nimenomaan kertoo siitä, miten hyvin suomalainen kotoutus onnistuu ja miten hyvin se toimii. En toki epäile hetkeäkään, etteikö olisi parannettavaa käytännöissä ja erityisesti turvapaikkahakemusten käsittelyssä (johon hallitus suunnitteleekin lisäresursseja, joka on erinomaisen hyvä asia, sillä jos rahasta puhutaan, niin pitkät käsittelyajat ne vasta kalliiksi tulevatkin).

Mutta kuin alleviivatakseen nuivan narratiivin perusviestejä ’elintasosurffareista’ lähtien, ministeri Mäntylä tokaisee jotain järjetöntä:

-”Mäntylän mielestä tärkeintä olisi erotella turvapaikanhakijoista kaikkein hädänalaisimmat.

"Meidän pitää erotella kansainvälistä suojelua tarvitsevat, ja muut on palautettava mahdollisimman nopeasti lähtö- tai kauttakulkumaihin. Tätä varten tarvitsemme turvallisten maiden listan." ”-

Kuka kertoisi ministeri Mäntylälle, että kansainvälistä suojelua tarvitsevat erotellaan jo nykyäänkin turvapaikanhakijoista ja että ne, jotka eivät täytä kansainvälisen suojelun kriteereitä, karkotetaan Suomesta (kuten juuri kävi albanialaisille turvapaikanhakijoille). Ministeri Mäntylä pyrkii tässä kohtaa viestimään, että Suomeen oleskeluluvan saaneet ihmiset eivät ole niitä ’oikeita hädänalaisia’. Ja näinhän erityisesti persupoliitikot haluavat nuivien Pavlovin Koiriensa kanssa uskotella ja aivopestä ’iPhone-mies’- puheillaan.

Tässä vielä lyhyesti ’kansainvälisen suojelun’ kriteerit:

  • Ulkomaalainen, joka on saanut turvapaikan Suomessa.
  • Pakolaisuuden perusteella oleskeluluvan saanut ulkomaalainen, joka on otettu pakolaiskiintiössä Suomeen.
  • Edellä mainitun ulkomaalaisen perheenjäsen, joka on saanut perhesiteen perusteella oleskeluluvan ja joka on katsottava pakolaiseksi.
  • Jos ihmistä uhkaa kotimaassaan tai pysyvässä asuinmaassaan kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus.
  • Jos ihminen ei voi palata kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa joutumatta vakavaan henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi.
  • Jos ihminen ei voi palata kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa siellä tapahtuneen ympäristökatastrofin tai siellä vallitsevan huonon turvallisuustilanteen takia. Huono turvallisuustilanne voi johtua aseellisesta selkkauksesta tai vaikeasta ihmisoikeustilanteesta.

Tässä vielä listaa maista sekä alueista, joista saapuville turvapaikanhakijoille myönnetään suojelua jo pelkästään turvallisuustilanteen perusteella: http://www.migri.fi/download/61374_tupan_maalinjaus_Alueet_joilta_tuleville_hakijoille_myonnetaan_suojelua_2907.pdf?9a2ab719e197d288

No, ehdottavat persut myös omaperäisesti leirejä:

-”Porilainen kansanedustaja Laura Huhtasaari (ps.) käännyttäisi turvapaikanhakijat pakolaisleireille muun muassa Saudi-Arabiaan ja Kuwaitiin.

Hän kaavailee Saudi-Arabiaan pakolaisille omia kyliä, joiden kouluissa työskentelisivät työttömät syyrialaiset opettajat. Esimerkiksi Dubaissa olisi tarjolla muille töitä.

– Pakolaisleirien pystyttäminen YK:n tuella auttaa paljon enemmän kuin maahanmuutto. Kieli ja kulttuurikin olisivat lähellä, Huhtasaari arvioi.

Suomalaiset voisivat käydä valitsemassa leireiltä omat kiintiöpakolaisensa: naisia, lapsia, vammaisia ja vanhuksia. Hän vastustaa kiintiöiden kasvattamista.”-

Tämä on puhdasta poliittista vessanpönttösarjaa.

Se on jännä juttu, että ensin tehdään vuosikausia töitä esim. kansanedustaja Huhtasaaren toimesta, jotta saadaan kerrottua meille, että esim. Saudi-Arabia on hirveä maa ja muslimit siellä kammottavia raiskaajia/tappajia/loisia, niin ne ihmiset, jotka pakenevat ja tarvitsevat apua, pitäisi kuitenkin juuri sellaiseen raiskaajien maahan sulloa. Ei tässä ole mitään järkeä.

Minä en lisäksi usko, että Huhtasaari ei tiedä Saudi-Arabian olevan ihmisoikeuksien takapajula, joten hän tekee ehdotuksen ihan tosissaan ja vakaasti harkiten: laitetaan hädänalaiset maahan, joka kohtelee esim. naisia todella huonosti. Todella humaania, arvoisa kansanedustaja.

Oikeasti en enää ymmärrä, miksei kansanedustaja Huhtasaari vain ehdota kaikkia pakolaisia kidutettavaksi ja ammuttavaksi rajalla, kun se tuntuu niin kivalta, kiihottavalta ja ihanan, trendikkään kustannustehokkaalta.

Sairas ehdotus kansanedustajalta, mutta kunnon perussuomalainen kiihottuu kaikista mahdollisista lopullisista ratkaisuista, joissa mainitaan sana ’leiri’ ja jossa työ tekee vapaaksi. Tässä kohtaa viitataan usein Oxfordin professorin herra Collierin lausuntoon, jossa hän pitää pakolaisten leiritystä mainiona ratkaisuna. Tästäkin lausunnosta voidaan sinällään olla montaa mieltä, mutta kokonaisuutta nuivat persukkeet eivät tästäkään halua lukea, vaan poimivat tuosta lausunnosta vain sanan ’leiri’.

Voin kuvitella herra Halla-ahon kiihottumisen asteen hänen sanoessaan ihmisten leirityksestä näin:

-”Perussuomalaiset ovat tähän asti esittäneet ratkaisuksi pakolaiskriisiin lähinnä EU:n sääntöjen noudattamista. Halla-aho esittää myös pakolaisten palauttamista, koska kaikkia ei kuitenkaan voida ottaa vastaan.

– Palautetaan mahdollisimman moni pakolaisleireille, konfliktialueen lähelle, niin että he voivat elää siellä ihmisarvoista elämää, Halla-aho sanoo. Ketkä palautettaisiin – kaikkiko?

– Toivon mukaan kaikki, sillä ei ratkaisu voi mihinkään Lähi-idän sotaan olla se, että siirretään väestö Eurooppaan, Halla-aho toteaa.”-

Herra Halla-aho ihan oikeasti antaa ymmärtää jossakin olevan ehdotetun, että jokin väestönsiirto olisi ratkaisu sotaan. Mistä näitä juttuja oikein tulee? Ei tuollaista ole kukaan ehdottanut. Mutta perussuomalaiset kuitenkin ihan vakavissaan ehdottelevat leirejä, joissa tehtäisiin töitä.

Ei tämä politiikka ole mikään yllätys. Tämä on aina ollut tiedossa. Te perussuomalaiset pelkäätte, uskotte täysin mielenvikaisia myyttejänne ja vihaatte maahanmuuttajia ainoastaan heidän alkuperänsä perusteella. Ja sitten tällä perusteella haluatte heidät oikeudellisesti eriarvoiseen asemaan, vaikka he kaikki asuisivat pysyvästi Suomessa ja suomalaisissa kunnissa jatkuvalla oleskeluluvalla.

Perussuomalaisen täysin seonneen oikeuskäsityksen mukaan suomalaiset saavat elää kuin siat pellossa, mutta maahan muuttaneen kansainvälistä suojelua saavan ihmisen pitää elää kieli suomalaisten pyllyssä, pokkuroida, totella kiltisti, ei saa olla liian hienoja puhelimia, ei saa olla puhtaita vaatteita ja sitten kansainvälistä suojelua saavan tulisi vielä saada välttämätöntä taloudellista turvaa vähemmän kuin suomalaisen.

-"Me myös katsomme, että tällaisella esitetyllä mallilla tulemme tehostamaan heidän kotoutumistaan ja pystymme antamaan heille parhaan mahdollisen oleskelun ja myös sen, että he pystyvät sitoutumaan yhteiskuntaamme."-

Tämä on absurdia: luomalla ihmisiä eriarvostavia käytäntöjä, te hallituksessa ette lisää yhdenkään ihmisen sitoutumista yhtään mihinkään yhtään millään tavalla. Luomalla eriarvoistavia käytäntöjä te varmistatte, että ihminen eriytyy, eristyy eikä tunne tulevansa kohdelluksi ihmisenä, vaan jonain ihan muuna, toisena, vieraana, kulueränä.

-"Mutta näen, että pitää olla riittävästi osoitettuna, että pystyy myös olemaan täysivaltainen yhteiskunnan jäsen, hän sanoo."-

Silti olette luomassa järjestelmää, jossa ihmistä ei edes kohdella kuin täysivaltainen yhteiskunnan jäsen. Tuon järjestelmän viesti on yksinkertainen: ette ole tervetulleita. Olette kuluerä. Menkää leirille. Tuon politiikan ydin on olla korjaamatta juurisyitä, tuon politiikan kärki on saada ihmiset pois silmistä, pois mielestä.

Politiikka, joka perustuu hölynpölyyn, ei ikinä ole laadukasta politiikkaa. Ihmisten leiritys ei ole vuonna 2015 edelleenkään lopullinen ratkaisu.