12. elo, 2015

Sampo Terho ja Perussuomalaisten rotuopilliset perusteet

 

Kun pohditte näinä päivinä, miksi Olli Immosen ’natsilarppaus’ ei aiheuttanut Perussuomalaisessa puolueessa mitään reaktioita median suuntaan osoitettua uhriutumista lukuun ottamatta. Timo Soinikin puolueen puheenjohtajana oli yhtäkkiä ’vain’ yksi kansanedustaja muiden joukosta, kun häneltä pyydettiin kannanottoa Olli Immosen ’natsilarppaukseen’ liittyen niin ihmetys tästä kiemurtelusta sekä keskustelun suunnan sanelusta oikeutetusti ihmetyttää meitä politiikkaa seuraavia ihmisiä.

Puolueen johto sanoi vain, että case Immonen kuuluu eduskuntaryhmälle, jonka vetäjänä PS:ssa on Sampo Terho. Ja viimeiseksi auktoriteetiksi määritelty Sampo Terhokin on ollut ihan hiljaa.

Minua tämä reagoimattomuus ja kiertely eivät nyt ihan hirveästi ihmetytä. Sitä toivoisi toki, että ihmiset muuttuvat – kuten esimerkiksi Matias Turkkilan kohdalla vaikuttaa asia olevan – mutta kokonaisuutena PS ei ole ytimestään eroon pääsemässä, eikä edes aktiivisesti pyri edes kehittymään puolueeksi, jonka ytimessä ei olisi rasismi sekä ihmisten arvottaminen alkuperänsä mukaan. Tämä PS:n ytimen rasismi on peruja Suomen Sisun päätymisestä Timo Soinin suosiollisella avustuksella puolueen sisään ja sitä kautta Suomen Sisun rasistinen ohjelma on muotoutunut osaksi Perussuomalaisten DNA:ta. Siksi kyse ei ole mistään helposta asiasta, se myönnettäköön.

On huomionarvoista, että Perussuomalaisissa myös Sampo Terhon ikioma rotuoppi on päässyt lihaksi ja vereksi osana Perussuomalaista puoluetta.  PS:n eduskuntaryhmän vetäjä Sampo Terho kirjoitti vuonna 2007 oman rotupillisen tekstinsä, jossa lähdetään roduista tosiasiana, kehutaan suomalaisia mystiikan värjäämillä, rodullistavilla argumenteilla ja ollaan huolissaan siitä, miten uhanalaiseksi valkoinen, uljas, eurooppalainen 'rotumme' onkaan käymässä. Onko siis kovinkaan yllättävää, että Sampo Terhokaan ei juuri korvaansa ns. lotkauta, kun Olli Immosen natsilarppauksesta nousee kohu? Sampo Terho on aatteen mies. Eikä aatteen mies toista aatteen miestä ’harjaa’, sillä ’oman rodun asiallahan tässä ollaan’.

Sampo Terho näyttää kirjoituksessaan sujuvasti hyväksyvän sen ajatuksen, että yksi ihmishistorian suurista linjoista on rotujen välinen valtakamppailu. Hän ei kuitenkaan voi hyväksyä sitä, että (hänen määrittelemänsä) eurooppalainen rotunsa on jäämässä häviölle. 

Kuulostaako tutulta? Islamisaatio, Eurabia ja holtiton maahanmuutto ovat tämän eurooppalaisen rodun katoamisen pelosta syntyviä dystopioita, joiden hyysäämisentarve syntyy oletetun sukupuuttomme pelosta. Ja tämän uhkakuvan toimiminen politiikan paradigmana Perussuomalaisessa puolueessa, on melko pelottavaa. Tämä on myös hyvä muistutus siitä, että avoin rasismi ja ’rotuopillinen politiikan perusta’ eivät ole vain kilpailevia siipiä puolueen sisällä, vaan ne edustavat puolueen normaalia valtavirtaa.

Yksinkertaisesti: Sampo Terho kuuluu siihen perussuomalaiseen porukkaan, joka kehitti Timo Soinin populistipuolueelle siltä puuttuvan aatteellisen sisällön eli yltiönationalistisen, ’isä maallisen’, rasistisen, rotuopillisuuden läpitunkeman, historian lehdiltä löytyvän fasismin uudelleen lämmittelyn.

Sampo Terhon ’rotuopillinen’ kirjoitus vuodelta 2007 on hyvin valaiseva, sillä se auttaa myös ymmärtämään mm. seuraavat asiat:

  • Miksi Sampo Terho valitiin vara-Halla-ahoksi Eurovaaleihin 2009.
  • Miksi Sampo Terho valittiin PS:n ryhmäpuheenjohtajaksi.
  • Miksi Sampo Terho ei ole erotuttanut Olli Immosta, vaikka tämä järjesti  SVL:n kanssa yhteisiä tilaisuuksia.

Aatteen miehestä pidetään huolta, jotta aate eläisi ja voisi hyvin. Kulunutta lausahdusta lainatakseni: ”Näin se homma etenee.”

Tuosta Sampo Terhon kirjoituksessa paistaa sen rotuopillisuuden lisäksi puhdas epätieteellisyys. Kyse on pikemminkin politiikasta, ei mistään muusta. Kirjoituksesta voisi tuoda esille muutamia kohtia:

-”Oli rodullisen perimämme merkitys tai merkityksettömyys sitten mikä tahansa, niin rotujen olemassaolo sinänsä lienee kiistatonta.”-

No, ei ole. Rotujen olemassaolossa ei ole kiistaton asia lainkaan, vaan päinvastoin. Esimerkiksi Amerikan antropologinen yhdistys ilmoitti yhdeksän vuotta ennen Sampo Terhon kirjoitusta kannakseen, ettei ihmisrotuja ole olemassa.

-”Kaukasialaiset kansat ovat päätymässä samanlaiseen uhanalaisuuteen kuin Amerikan alkuperäiset mongoloidiset kansat. Tämän tunnustaminen ei vaadi minkäänlaista rotuvihaa tai rasismia muita kansoja kohtaan, mutta vahva poliittisen korrektiuden kulttuuri ei saa estää meitä edes puhumasta asiasta.”-

Tämä ajatus on tuttu teoksesta ’The Bell Curve’, jonka pääajatuksena oli se, että huonompi geeniaines syrjäyttää vähitellen paremman, kansakunnan henkisten kykyjen jakautuma huononee ja sosiaaliset ongelmat kasvavat. Siitä ’The Bell Curve’ syyttää kahta tekijää:

  • Heikkolahjaiset amerikkalaisnaiset synnyttävät useampia lapsia kuin etevämmät kanssasisarensa.
  • Siirtolaisuus tuo maahan huonompaa geeniainesta, koska "nykyiset siirtolaisaallot ovat keskimäärin vähemmän menestyksekkäitä ja todennäköisesti vähemmän kyvykkäitä kuin aikaisemmat aallot".

Sampo Terhon kirjoituksen ydin on, että eurooppalainen rotu häviää, sillä me ’ammennamme meille siirtolaisia’:

-”Pikainen vilkaisu lukuihin kertoo meille, että Afrikan väestö tulee vuonna 2050 olemaan kolminkertainen Euroopan väestöön nähden. Aasiassa jo yksin Kiinassa tulee olemaan kaksinkertainen väestö koko Eurooppaan verrattuna, jolloin siis myös Venäjän Euroopan puoleiset alueet on laskettu mukaan.

Kun edelleen muistetaan, että Euroopan alueella asuvistakin yhä pienempi osa on perimältään eurooppalaisia, voidaan eurooppalaisten todeta olevan hyvin nopeasti kutistuva vähemmistö maailmassa. Muiden alueiden populaatiossa tulee sen sijaan riittämään yllin kyllin väestöä, josta ammentaa meille siirtolaisia.“-

Sampo Terhon idea on simppeli: kirjoituksessa laitetaan maahanmuuttoa historialliseen, rodullistettuun kontekstiin ja se tehdään hölynpölyksi osoitetuilla rotuteorialla ja yhdistetään siihen näkemys jokaisen rodullistetun kulttuurin olemuksellisuudesta. Tällä tavalla luodaan raamit ’puhtaan kulttuurin’ puolustamiselle ja tällä tavalla määrittyy kulttuurirasismin syvin olemus: se on oikeasti vain klassista rasismia.  

Sampo Terhon kirjoitus on löysää spekulointia sillä, että valkoinen, eurooppalainen ’rotu’ on vaarassa jäädä vähemmistöön maapallolla ja siksi ei ole sattumaa, miksi poliitikot luovat uhkakuvia islamisaatiosta, Eurabiasta ja holtittomasta maahanmuutosta, sillä ’eurooppalaista, valkoista rotua on puolustettava’. Sampo Terhon kirjoitus on vain yritystä perustella rasistiset ajatukset tieteen avulla. Ei muuta.

Ja koko perustelun ytimessä on pelko Euroopan alkuperäiskansojen selviytymisen estymisestä ja meidän katoamisestamme, Halla-ahon termistöä lainatakseni ’Lännen uppoamisesta’. Kuten Sampo Terho sanoo:

-”Eurooppalaisten kehityksen suunta on kiistaton, mutta onko siihen tarvetta puuttua ja miten tämä tapahtuisi, onkin sitten laajamittaisen arvokeskustelun kysymys.”-

Aivan. Ja tätä keskustelua on käyty viimeiset vuodet hyvinkin paljon. Ja ikävä kyllä Sampo Terhon, Suomen Sisun ja Perussuomalaisten asettamassa kontekstissa. Ja kuten näette, se konteksti pursuaa rotuopin viisautta, jonka historia on jo osoittanut veriseksi erheeksi.

Historia ei muutenkaan ole ihan Sampo Terhon ydinosaamista. Hänhän on kaipaillut iloista 30-lukua takaisin, jolloin ihmiskunta sai nauttia fasismin noususta, juutalaisvainoista, sodista ja valtavasta kurjuudesta, jota edesauttoi Suuri Lama. Mutta toisaalta: ei ole ihme, että Sampo Terho on kaipaillut tuota 30- lukua takaisin, sillä silloin hänenkin rotuopeilleen oli kysyntää ja tuolloin hän olisi voinut elää arvojensa mukaista elämää.

Mutta haluammeko me elää noiden arvojen mukaista elämää? Minä en ainakaan halua. Sillä aikana, jolloin perusarvomme ovat uhattuina ja rotuteorioista ammentavat poliitikot pyrkivät muuttamaan ilmapiiriämme huonon kohtelun sekä suoranaisen sorron oikeuttavaksi, niin minä ainakin seison perusarvojemme takana. Järkähtämättä. Ilman kompromissia. Selkä suorana. Olen tavallinen ihminen, enkä muuta voi.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muutama kirjoitus termistä 'rotu':

1. Rodusta kiistelevät ovat väärässä: http://netn.fi/artikkeli/rodusta-kiistelevat-ovat-vaarassa

2. American Anthropological Association Statement: http://www.aaanet.org/stmts/race.htm

3. Ihmisrodusta (Wikipedia): https://fi.wikipedia.org/wiki/Ihmisrotu