3. huhti, 2015

Maahanmuuton kustannukset ja lillukanvarsipolitiikan perussuomalainen esimerkki

 

Perussuomalaiset ovat julkaisseet oman tutkimuksensa maahanmuuton kustannuksista sekä vaikutuksista valtion taloudelle, ks. uutinen: http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/79926-maahanmuutosta-perussuomalainen-laskelma-tama-vertaus-kuumensi-heti

Täältä löytyy vielä kyseinen tutkimus: http://www.suomenperusta.fi/wp-content/uploads/2015/04/Maahanmuutot-ja-Suomen-julkinen-talous-osa-1-toteutuneet-julkisen-talouden-tulot-ja-menot.pdf

En itse henkilökohtaisesti ymmärtänyt täysin tutkimuksen itselleen määrittelemää kontekstia.

Sillä puhtaasti maahanmuuton kustannuksiksi tuli laskea vain kustannukset, jotka liittyvät vain ja ainoastaan maahanmuuttajiin – ts. sellaisia kustannuksia ovat sellaiset kustannukset, jotka poistuisivat, jos maahanmuuttajia ei olisi lainkaan. Ja tällaisia menoja ei oikeasti montaa ole ja liittyvät lähinnä kotouttamisen kustannuksiin sekä maahanmuuttajien käyttämään sosiaaliturvaan. Ja miksi näin? Siksi, että jos yhtäkkiä poistaisimme jokaisen somalin Suomesta, ei se vähentäisi kustannuksia kuin suoraan niiltä osin, jotka liittyvät suoriin tulonsiirtoihin. Jos me poistaisimme jokaisen somalin Suomessa, ei se vähentäisi resurssien allokointia muilta osin lainkaan: terveyskeskuksissa olisi edelleen aivan samat virat, sosiaaliviranomaisia olisi edelleen täsmälleen sama määrä, poliisien määrä ei heilahtaisi mihinkään jne.  Hyvin yksinkertaista.

Suoraan maahanmuuton kuluiksi ei siis suoranaisesti pitäisi laskea kuluja, jotka olisivat olemassa myös maahanmuutosta huolimatta, pelkän maahanmuuton kuluiksi tulisi laskea vain kulut, jotka aiheutuvat pelkästään maahanmuuton vuoksi. Tämä on tärkeää ymmärtää siksi, että ei tulisi yllätystä siinä kohdassa, kun Suomesta lopetettaisiin humanitaarinen maahanmuutto kokonaan, niin se vaikutus ei olisikaan niin kovin merkittävä kansantaloudelle kuin nyt laskelmien mukaan oletettaisiin olevan. On nimittäin täysin eri asioita saada suoria tulonsiirtoja kuin käyttää esimerkiksi yhteiskunnan palveluja, jotka ovat luonteeltaan ’kollektiivisia’, eivät yksilöön sidottavissa olevia allokointeja (esim. infrastruktuuri, julkinen terveydenhuolto jne.).

Tutkimuksen antia oli todeta, että pakolaisina maahantulleet ihmiset ovat Suomelle kalliimpia kuin esimerkiksi töiden perässä tulleet saksalaiset suhteessa käytettyyn perusdataan. Minä olisin tämän saman toki voinut kertoa jo ihan ilman tutkimustakin, sillä en usko kenellekään tulevan yllätyksenä asian olevan näin. Ja siihen on syynsä, että tässä(kin) esityksessä perussuomalaiset haluavat verrata pakolaisia työperäiseen maahanmuuttoon: sillä tavalla saa pakolaiset laitettua agendansa velvoittamana huonoimpaan mahdolliseen valoon.

Minä kerron teille nyt uutisen, joka saattaa tulla teistä monelle suurena yllätyksenä: pakolaisten ensisijainen tarkoitsu EI ole tuottaa taloudelle positiivista tulosta. Siihen ON syynsä, että pakolaisiin liittyvää maahanmuuttoa kutsutaan termillä ’humanitaarinen maahanmuutto’.  Rautalankaa: perusteet EIVÄT ole taloudelliset, vaan humanitaariset.

Minä voin kertoa teille myös toisen salaisuuden: Valtio ei myöskään toimi voitollisesti. Vai miksi te luulitte veroja kerättävän? Valtio siis ylläpitää toimintoja, jotka eivät tuota voittoa, vaan valtaosa Valtion toiminnoista ovat sellaisia, että ne eivät tuota mitään, vaan niitä ylläpidetään verovaroin. Johdonmukaisuuden vuoksi pitäisi kai Valtio sulkea, sillä sen ylläpitäminen vasta kalliiksi tuleekin, sillä se ei tuota voittoa!

No, en minä olisi Valtiota lakkauttamassa, mutta meidän tulee ymmärtää ja muistaa, että kaiken toiminnan perimmäinen tarkoitus ei edes ole tuottaa voittoa ja erityisesti ihmisen typistäminen talousnarratiiviin on melko synkkä tapa määrittää ihmisen arvo. Kun arvioi ihmisten aiheuttamia kustannuksia, niin pitää aina muistaa, miten ihmisen julkiselle sektorille aiheuttamat tulot sekä menot jakautuvat hyvinkin epätasaisesti ihmisen koko elinkaaren yli. Suurimmat kustannukset ajoittuvat elämän alkuun ja loppuun ja veroja puolestaan  maksetaan eniten elämän keskivaiheilla. Kun pakolaisia meille Suomeen on tullut esimerkiksi somaliasta, ovat he suurelta osin vielä ’suomalaisen elinkaaren’ alkupuolella (jos on ollut alle 10 vuotta täällä, ei vielä mitenkään ole mahdollista nollapisteestä lähtiessä oppia kaikkia taitoja, mitä esimerkiksi työelä vaatii):

Humanitaarisin syin maahantulevat nyt vain vaativat enemmän apua ja siksi he ovat erityisesti ensi alkuun kulueriä kansantalouden näköpiirissä (eikä tämä nyt oikeasti liene mikään uutinen).

Tutkimus ei tietenkään ota huomioon sitä tosiseikkaa, että esimerkiksi työllistyminen paranee pakolaisillakin suhteessa maassa elettyyn aikaan, mikä on kohtuullisen loogista:

Se, paljonko tuloveroa tulee maksetuksi, riippuu sitten palkan suuruudesta. Pitää myös muistaa, että alimpien palkkaluokkien ihmiset maksavat suurimman osan veroistaan arvonlisäverona tai muina kulutukseen perustuvina veroina, joita tässä perussuomalaisessa laskelmassa ei otettu huomioon kokonaisuudessaan:

 

NOTE! Raportissa on mainittu arvonlisävero otetun huomioon, mutta sen vaikutus suhteessa suoraan tuloveroon on niin pieni, jotenka tein oletuksen, ettei arvonlisäveroa (tai jotain muuta kulutukseen perustuvaa veroa) ole otettu huomioon lainkaan. Nyt suorat verot ovat suuremmat kuin välilliset, eikä se ole periaatteessa mahdollista alhaisten tuloverojen palkkaryhmissä. Mutta arvonlisäveroista lauseeni liittyen arvonlisäverojen huomiotta jättämiseen oli liioitteleva ja siksi miltei virheellinen.

Suorien tulonsiirtojen suhteen esimerkiksi somalit eivät kuitenkaan meille niin kalliiksi tule kuin tulevat monet muut ryhmät:

 

 

Jos me siis haluaisimme maahanmuuttoon liittyen parantaa maamme taloutta, edustavat humanitaarisen maahanmuuton ryhmät ns. lillukanvarsia. Siihen on jälleen kerran syynsä, miksi perussuomalaiset haluavat käyttää suhdelukuja: ne saavat humanitaarisen avunsaajat näyttämään omaa merkitystään suuremmilta.

Jos siis somalit kustansivat suorina tulonsiirtoina sellaiset 60 miljoonaa euroa, mutta entisen Neuvostoliiton alueelta tulleet maahanmuuttajat kustansivat reilut 200 miljoonaa euroa, niin ymmärtänette, mitä ajan takaa. Se, että yksi henkilö kustantaa tietyn summan, ei välttämättä kokonaiskuvassa ole kovinkaan merkittävä asia.

Kokonaisvaikutukset eri kansallisuusryhmillä ovat seuraavat:

 

Sama asia suhteutettuna asukasmääriin:

 

Näyttää siis siltä, että kaikki etnisyydet ovat vain haitaksi Valtion taloudelle. Jopa me suomalaiset.

Tässä persunarratiivissa ihmisiä ajatellaan ensisijaisesti rahassa Tavallisen Kansan etuja ajatellen, mutta sen 'vihollinen' ei tässä ajattelussa ole rikkaat, vaan kaikkein heikoimmista lähtökohdista tulevat eli (humanitaariset) maahanmuuttajat. Tämä on irvokasta kolmesta syystä:

  • Heikompia on aina helpompi kiusata, mutta mitä se kertoo kiusaajan moraalista?
  • Jos humanitaarinen maahanmuutto ’nettotappiota’ aiheuttavana lakkautetaan kokonaan, sen vaikutukset ovat marginaalisia. Keskustelun määrän ja ongelmanratkaisun tehon suhteen on siis voimakas epäsuhta.
  • Yli kolmannes maahanmuuttajista on kohdannut tutkimusten mukaan rasismia itseensä kohdistuneena. Ja kun lukee näitä raportteja, niin ei ole ihme: näillä suorastaan yllytetään erityisesti inhoamaan pakolaisia, sillä hehän ovat vain ’kulueriä, jotka vievät mummoilta vaipat’.

Ihminen on muutakin kuin rahaa. Ja kun puhuu rahasta, kannattaisi keskittyä asioihin, joilla oikeasti on merkitystä. Humanitaarisella maahanmuutolla kun ei ole juurikaan edes taloudellista merkitystä, niin ei voi kuin ihmetellä: miten nuo jaksavat päivästä toiseen, vuodesta toiseen? Minä en ihan oikeasti ymmärrä.

Rikostilastoista pitää myös muistaa, että miltei kaikki mahdolliset etnisyydet ovat pahempia kuin suomalaiset suhdeluvuilla mitattuna:

 

 

Kaikki maahanmuutto on siis pahasta, eikä mitään positiivia asioita ole! Tilastot! Suhdeluvut! Kulttuuri! Ja sitten Suomen kiusattu Kansa vain kärsii. Tämä maahanmuuttoon liittyvä latteuksien lista on loputon, enkä sitä enempää nyt jatka.

No, saahan sitä tehdä irvokasta politiikkaa, en minä sitä voi kieltää. Sillä ainahan voi sanoa, miten tilastojen mukaan näyttää tosiaan siltä, että me suomalaiset aiheutamme vain tappiota rakkaalle isänmaallemme ja että käytännössä kaikki etnisyydet syyllistyvät populaatioonsa nähden suomalaisia enemmän rikoksiin. Vaikuttaa siis faktapohjaisesti siltä, että täällä ei tulisi kenenkään olla, vaan ainoa tapa saada taloustilanne tasapainoon sekä rikostilastot kohdilleen, on poistaa Suomesta kaikki asukkaat. Tilalle en ottaisi edes saksalaisia, sillä tiedän muutaman saksalaisen saaneen ylinopeussakkoja, joten rikollisia moukkiahan nuo ryökäleet ovat ja Lapinkin polttivat, mokomat. Tämän ihmistenpoisto-operaation jälkeen Suomi olisi todellinen rakkauden ja rauhan Shangri-La.  Kuka tulevien vaalien ehdokkaista uskaltaa ottaa vinkkini käyttöön?

Vakavasti puhuen: perussuomalaisten tutkimuksessa ja siihen liittyvään dialogiin oleellisena osana olevan kuludiskurssin viesti on, että köyhää ja kurjaa on helpompi kiusata. ”Jaa, olet pakolainen ja haluat Suomeen?- Mutta sulla ei oo koulutusta, etkä osaa suomea, jotenka turha toivo, olet kuluerä.”

Lisäksi en voi mitenkään ymmärtää, miten noihin tuloihin laskettu millään tavalla mukaan esimerkiksi työnteon tai ihmisten kulutuksen kautta syntyvää arvoa, sillä työstä syntyy muutakin kuin tuloveroa. Nythän näyttää siltä, että me kaikki aiheutamme vain tappiota ja Valtio kannattaisi vain sulkea. Myös yhden vuoden otos on aivan liian pieni ja lisäksi pakolaiset kannattaisi/pitäisi pitää selkeästi erottaa toisistaan, sillä näillä kahdella kokonaisuudella on aivan eri syyt olla olemassa. Typerintä tässä kokonaisuudessa on nimittäin pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien rinnastaminen: pakolainen on aina väistämättä ensi alkuun pelkkä kuluerä, mutta motiivit heidän maahantulolleen eivät olekaan kansantaloudelliset, vaan eettiset.

Ja toivon mukaan emme ikinä ole siinä tilanteessa, että politiikan määrää pelkkä raha, sillä se tietäisi hyvin kylmiä aikoja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ihmisille. Mutta juuri siksi me maksamme veroja, että heikoimmassa asemassakin oleville ihmisille saataisiin elämisen mahdollistavat olosuhteet suotua. Lisäksi, jos pakolaisia ei otettaisi, ei se edes suoraviivaisesti tuon laskelman 'lupaamaa' summaa pienentäisi kuluvan rahan määrää, sillä ne kulut synnyttävät toiminnot suurimmaksi osaksi säilyisivät silti. Tätä ei kannata unohtaa.

Maahanmuuton kustannuksia laskiessaan raportissa oli tehty päätös, että lasketaan yhteen maahanmuuttajien maksamat tuloverot ja vähennetään heidän saamansa tulonsiirrot ja käyttämiensä julkisten palveluiden kustannuksista. Ja tämä ei vain yksinkertaisesti riitä, sillä taustaoletukset ovat liian staattiset sekä tuloarviot puutteelliset. Minä en ainakaan huomannut sitäkään, minkälaisen taustalaskelman tutkimuksen tekijä on tehnyt siitä, moniko tänne humanitaarisista syistä tuleva lähtee muualle (esimerkiksi palaa lähtömaahansa) kuluttamasta eläkkeitä sekä muita elinkaaren lopun merkittäviä kuluja (=lääkärit, vanhustenhoito jne.).

Kansainvälisissä tutkimuksissa, jotka on tehty maissa, joissa on pidempi ja suurempi maahanmuuttohistoria kuin Suomessa, ovat maahanmuuttajien taloudellisen aseman osalta tulokset hyvinkin selkeitä (eivätkä mitenkään yllättäviä): maahanmuuttajat pärjäävät aluksi työmarkkinoilla kantaväestöä heikommin kaikkialla, mutta kohdemaassa asutun ajan myötä heidän tulonsa ja työllisyytensä paranevat nopeasti ja merkittävästi.

Tutkimusten mukaan maahanmuuton vaikutusta esimerkiksi kantaväestön työmarkkina-asemaan ja julkisen sektorin tuloihin ja menoihin on vaikeampi arvioida. Etenkin oikeasta tavasta arvioida em. vaikutuksia kantaväestön palkkoihin ja työllisyyteen käydään edelleen keskustelua, eikä yhteisymmärrystä ole toistaiseksi saavutettu edes maahanmuuton julkistaloudellisen vaikutuksen etumerkistä. Valtaosa tutkimuksista kuitenkin päätyy johtopäätökseen, jonka mukaan maahanmuutolla ei ole suurta vaikutusta julkisen talouden tasapainoon.

Siksi tuolla tuoreella laskelmalla ei periaatteessa tee juurikaan yhtään mitään, sillä unohtamalla laskelmista muutamia oleellisia tekijöitä sekä määrittelemättä tarkemmin oletettuja skenaarioita esimerkiksi maahamuuttajien paluumuutosta, se ei paljasta mitään uutta, vaan pikemminkin hämää (ilmeisen tarkoituksella).

Lisäksi me kaikki tiesimme jo, että humanitaarinen maahanmuutto on melko varmasti kuluja aiheuttavaa suhteessa muihin maahanmuuttajaryhmiin, jotenka raportista henkivä pääviesti ei edes ylitä uutiskynnystä (paitsi nyt vaalien läheisyydessä, kysehän on vaalimarkkinoinnista).

Tuo esitys on tyypillistä perussuomalaista lillukanvarsipolitiikkaa, jolla ei kansantaloudellisesti ole juuri mitään merkitystä. Tällä lillukanvarrella on kuitenkin se paha puoli, että tällä talouteen vetoavalla lillukanvarrella kuitenkin 'oikeutetaan' ihmisten huono kohtelu ja sitä kautta vaikeutetaan entisestään tänne kotiutumista.

Ja osaatteko ihmiset, yhtään veikata, miksi tuollaista käytöstä kutsutaan? Aivan.