4. maalis, 2015

Perussuomi ja valehtelun yksi anatomia

 

-”Sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää.”- (Yhdenvertaisuuslaki 9 §)

Uusi yhdenvertaisuuslaki on annettu 30.12.2014 ja se tuli voimaan 1.1.2015. Lain voimaantulosta äänestettiin 16.12.2014 ja herra Immonen äänesti tuolloin jykevästi ’EI’: www.eduskunta.fi

Ja sitten herra Immonen kirjoittaa aiheesta:

-“Positiivisella erityiskohtelulla tarkoitetaan tietyn henkilön tai ryhmän (esimerkiksi vanhukset, lapset, etniset vähemmistöt) suosimista yleisesti muuhun kantaväestöön verrattuna.  Työelämässä tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi maahanmuuttaja voi julkisen sektorin työnhakutilanteessa nousta pelkän etnisyytensä perusteella kantaväestöön kuuluvien työnhakijoiden edelle, vaikka hän ei olisi yhtä pätevä suorittamaan kyseistä työtehtävää kuin kantaväestöön kuuluvat työnhakijat.”-

Tämä lainaus osoittaa herra Immosen ymmärryksen fundamentaalin virheellisyyden, sillä ns. ’positiivinen erityiskohtelu’ työelämässä ei ole ikinä tarkoittanut tuota, mitä hän väittää. Eikä se uudenkaan lain mukaan tarkoita etnisyyden menevän rekrytoinnissa osaamisen edelle. Tässä kohtaa herää valistuneessa ihmisessä väistämättä kysymys: tiesikö herra Immonen äänestäessään ‘EI’, mitä hän oikeasti äänesti? Ymmärtääkö hän edes, mitä tarkoittaa ns. ’positiivinen syrjintä’? Vaikuttaa siltä, että hän ei ole ymmärtänyt äänestämäänsä asiaa lainkaan, sillä hänen tulkintansa laista on sen verran virheellinen.

Toinen vaihtoehto on jokseenkin epämiellyttävä, ainakin tavallisen ihmisen normaaliuden kontekstissa. On nimittäin mahdollista, että herra Immonen on ymmärtänyt, mitä laki tarkoittaa, mutta hän yksinkertaisesti valehtelee. Voisikohan kyse olla aivan tarkoituksellista valehtelusta? Sumutuksesta? Tunnelman luomisesta omalle vaalikarjalle?

On joka tapauksessa pelottavaa ajatella, että suomalainen lainsäädäntö olisi näin hatarissa käsissä, että joko suoranaisesti valehdellaan tai ollaan ihan oikeasti näinkin ’ammattitaitokriittisiä’. Ei voi olla myöskään pohtimatta, että salliiko lainsäätäjä tässä kohtaa itselleen oikeuden puhtaaseen, tarkoitukselliseen valehteluun ja mitä se tarkoittaa isommassa kuvassa. Sillä jos lainsäätäjä valehtelee tällä tavalla täysin tietoisesti, langettaisi se melko ruman epäilyksen lainsäätäjän yleisenkin moraalin ylle. En minä toki mitään väitä saati vihjaile, mutta väistämättä näin tavallisen ihmisen mieleen hiipii kaikenlaisia epäilyksiä, kun lukee herra Immosen ulostuloja.

Enkä osaa edes sanoa, kumpi näistä tyhmyyden tai valehtelun vaihtoehdoista olisi se karmein vaihtoehto. Ehkä sitä näin tavallisena ihmisenä pystyisi sietämään tyhmyyttä, sillä kuka meistä nyt mikään Einstein on? Ja lainsäätäjäkin on vain äänestäjiensä peilikuva, eikä tyhmyys ole syntiä saati väärin, vaan tyhmyys on inhimillistä. En minä toki väitä herra Immosta saati häntä äänestäneitä ihmisiä tyhmiksi, vaan spekuloin sekä pohdin tätä eri vaihtoehtojen dynamiikkaa.

Ja herra Immonen jatkaa:

-“Yhdenvertaisuuslaki sallii yhdenvertaisuusperiaatteesta poikkeavat erityistoimet vain, jos niiden tavoitteena on syrjinnästä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen tai lievittäminen.

Maahanmuuttajien rekrytointitilanteessa suosimisen perusteena ei kuitenkaan yleensä ole syrjintä, vaan halu lisätä heidän osuutta kunnan henkilöstöstä.”-

Tämä on luonnollisesti ns. ’bull shittiä’. Se, että asetetaan tavoitteita maahanmuuttajamäärien osuudesta työntekijöiden kokonaismäärästä, ei tarkoita sitä, että palkataan kuka tahansa mihin tahansa tehtävään, kunhan ihonväri on oikea. Eikä näin ole edes missään toimittu, joten kyse on puhtaasta olkiukosta, jota herra lainsäätäjä pieksee totena ja samalla syyllistyy toimintaan, jota vanhan koulukunnan mukaisesti kutsutaan ihan vain valehtehtelemiseksi.

Yksinkertaisesti: kun on tarkoitus edistää yhdenvertaisuutta lain 9 §:n nojalla, niin se tarkoittaa juuri kahdesta tasavertaisesta eli yhtä pätevästä hakijasta tehtävää valintaa. Peruskoulupohjainen vartija ei voi esimerkiksi tulla valituksi kaupunginlakimieheksi, vaikka olisi mikä etninen tausta. Tämä on oikeasti hyvin yksinkertaista.

Me suomalaiset olemme rehtiä kansaa, emmekä me tavalliset ihmiset pidä valehtelusta, emme sitten yhtään. Valehtelu on oikeasti aika rumaa - ja juuri siksi herra Immosen valehtelulta haiskahtavan retoriikan innoittamana ajattelin kysäistä, että mihin toimiin perussuomalaiset aikovat ryhtyä tällaisen epäisänmaallisen virheellisen informaation levittämisen lopettamiseksi puolueessaan?

Vaihtoehtoina ovat ainakin sivistyksen hankkiminen (esim. kirjaa lukemalla), suomalaisen tapakulttuurin omaksuminen tai kolmantena vaihtoehtona vielä perisuomalainen 'turvan kiinni pitäminen'. Toivottavasti perussuomalaiset löytävät näistä sen heille parhaiten sopivan vaihtoehdon.

Maassa maan tavalla (tai maasta ulos).