21. heinä, 2014

Avioliitto ja homojen ihmisoikeudet

 

Ihmisoikeusjulistus, YK:n sekä Euroopan Ihmisoikeussopimukset pitävät sisällään seuraavia asioita liittyen avioliittoon:

12 artikla (Euroopan ihmisoikeussopimus):

  1. Oikeus avioliittoon. Avioliittoiässä olevilla miehillä ja naisilla on oikeus mennä avioliittoon ja perustaa perhe tämän oikeuden käyttöä säätelevien kansallisten lakien mukaisesti.

 

16 artikla (Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus):

  1. Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen.
  2. Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta.
  3. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.

 

23 artikla (YK:n ihmisoikeussopimus):

  1. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustavaa laatua oleva yhteisö ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojeluun.
  2. Avioliittoiässä oleville miehille ja naisille on tunnustettava oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe.
  3. Avioliittoa ei saa solmia ilman avioliittoon aikovien puolisoiden vapaata ja täyttä suostumusta.
  4. Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin turvatakseen aviopuolisoille yhdenvertaisuuden oikeuksiin ja vastuuseen nähden avioliittoa solmittaessa, sen aikana ja sen purkautuessa. Avioliiton purkautuessa on ryhdyttävä toimenpiteisiin tarpeellisen suojelun turvaamiseksi lapsille.

Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 12 artikla (oikeus avioliittoon) ei estä kahden samaa sukupuolta olevan henkilön oikeutta mennä naimisiin, eikä myöskään indikoi sitä, että avioliiton oikeus koskee vain miehen ja naisen välistä avioliittoa. Jokainen artikla painottaa jokaisen miehen ja naisen oikeutta avioliittoon ihmisoikeutena ilman määrittelyä siitä, että avioliiton perusyksikkö olisi mallia mies ja nainen.

Jos me emme Suomessa siis salli miehille ja naisille oikeutta mennä naimisiin samaa sukupuolta olevan täysi-ikäisen ihmisen kanssa, niin miten ihmeessä se voidaan oikeuttaa ja sanoa, ettei kyse olisi ihmisoikeudesta?

EIT:n mukaan asia on toki jokaisen Euroopan valtion kansallisen lainsäädännön päätettävissä – ja tämä on tavallaan myös outo pykälä tai tulkinta, sillä siinä sanotaan periaatteessa, että 'on olemassa pykälä, mutta saa toimia sen vastaisestikin, jos niin haluatte'. Tämän kanssa joudumme elämään, mutta tämä ei silti poista sitä tosiasiaa, että tasa-arvoisessa avioliittolaissa on kyse ihmisoikeuksista ja avioliiton epääminen samaa sukupuolta olevilta pareilta rikkoo ihmisoikeuksia. Hyvin yksinkertaista.

Oikeus avioliittoon on ihmisoikeus. Ja milloin ihmisoikeuksista on tullut asia, josta pitäisi äänestää?

 

Ihmisoikeudet ovat tässä ja nyt. Kaikille.