20. heinä, 2014

Selvityspyyntö Poliisihallitukselle: sananvapaudesta

 

Selvityspyyntö Poliisihallitukselle on lähetty. Aiheena ilmaisunvapaus, ihmisen kunnia ja sananvapaus. Liitteenä kopio selvityspyynnöstä.

-"Selvityspyyntö Poliisihallituksen toimista kansalaisten kunnian- ja yksityisyyden suojan ja henkilökohtaisen koskemattomuuden turvaamiseksi sekä perustuslain takaaman sananvapauden toteuttamiseksi.

Sosiaalinen media on keskeisessä asemassa ihmisten kanssakäymisen välineenä. Samalla se on asettanut käyttäjät alttiiksi kunnian- ja yksityisyyden loukkauksille sekä laittomille uhkauksille. Esitutkintaviranomaisten haluttomuus ryhtyä tehtyjen ilmoitusten johdosta esitutkintatoimenpiteisiin on johtanut siihen, etteivät kansalaiset halua ja voi hyödyntää täysmittaisesti sosiaalista mediaa ja perustuslailla taattua ilmaisuvapauttaan.

Tiedossamme on useita tapauksia, joissa poliisi on päättynyt olla ryhtymättä toimenpiteisiin laittomia uhkauksia sekä kunnian- ja yksityisyyden loukkausta koskevien rikosilmoitusten johdosta. Eräässä tapauksessa poliisi tehdyn ilmoituksen johdosta ja tapahtunutta väheyksyen, kehotti asianomistajaa olla käyttämättä sosiaalista mediaa. “Pitääkö siellä sosiaalisessa mediassa roikkua”, hän kysyi. Tällainen asenne osoittaa poliisin väheksyvän perustuslain ilmaisuoikeutta. Kysymys myös antaa huolenaiheisen vaikutuleman, ettei poliisi ole selvillä toimintaympäristöstään."-

Se, että aiheesta täytyy tehdä selvityspyyntö, kertoo jotain tästä ajasta. Ja hienoa, että allekirjoittaneet moisen pyynnön ovat tehneet. Arvostan.

Kohti dialogia, jossa uhkailu ja ihmisten kunnian tarkoituksellinen loukkaaminen eivät ole pääasia. Ja tämä on meidän kaikkien yhteinen asia.

-"Pyydämme poliisihallitusta ilmoittamaan mihin toimenpiteisiin se tämän kirjoituksen johdosta aikoo ryhtyä. Haluamme myös selvitystä siitä aikooko poliisihallitus puuttua niihin sosiaalisen median yhteisöihin, joiden keskeinen agenda on vihan ja eriarvoisuuden lietsominen."-

 

Ei mitään lisättävää.