20. heinä, 2014

Dialogi rasismia vastaan

 

Kirjoitus, joka poistui US:sta ja joka liittyi selvityspyyntöön, jonka itsekin allekirjoitin: 

-”Selvityspyyntö Poliisihallitukselle on lähetty. Aiheena ilmaisunvapaus, ihmisen kunnia ja sananvapaus.

Liitteenä kopio selvityspyynnöstä.

-"Selvityspyyntö Poliisihallituksen toimista kansalaisten kunnian- ja yksityisyyden suojan ja henkilökohtaisen koskemattomuuden turvaamiseksi sekä perustuslain takaaman sananvapauden toteuttamiseksi.

Sosiaalinen media on keskeisessä asemassa ihmisten kanssakäymisen välineenä. Samalla se on asettanut käyttäjät alttiiksi kunnian- ja yksityisyyden loukkauksille sekä laittomille uhkauksille. Esitutkintaviranomaisten haluttomuus ryhtyä tehtyjen ilmoitusten johdosta esitutkintatoimenpiteisiin on johtanut siihen, etteivät kansalaiset halua ja voi hyödyntää täysmittaisesti sosiaalista mediaa ja perustuslailla taattua ilmaisuvapauttaan.

Tiedossamme on useita tapauksia, joissa poliisi on päättynyt olla ryhtymättä toimenpiteisiin laittomia uhkauksia sekä kunnian- ja yksityisyyden loukkausta koskevien rikosilmoitusten johdosta. Eräässä tapauksessa poliisi tehdyn ilmoituksen johdosta ja tapahtunutta väheyksyen, kehotti asianomistajaa olla käyttämättä sosiaalista mediaa. “Pitääkö siellä sosiaalisessa mediassa roikkua”, hän kysyi. Tällainen asenne osoittaa poliisin väheksyvän perustuslain ilmaisuoikeutta. Kysymys myös antaa huolenaiheisen vaikutuleman, ettei poliisi ole selvillä toimintaympäristöstään."-

Se, että aiheesta täytyy tehdä selvityspyyntö, kertoo jotain tästä ajasta. Ja hienoa, että allekirjoittaneet moisen pyynnön ovat tehneet. Arvostan.

Kohti dialogia, jossa uhkailu ja ihmisten kunnian tarkoituksellinen loukkaaminen eivät ole pääasia. Ja tämä on meidän kaikkien yhteinen asia.

-"Pyydämme poliisihallitusta ilmoittamaan mihin toimenpiteisiin se tämän kirjoituksen johdosta aikoo ryhtyä. Haluamme myös selvitystä siitä aikooko poliisihallitus puuttua niihin sosiaalisen median yhteisöihin, joiden keskeinen agenda on vihan ja eriarvoisuuden lietsominen."-

Ei mitään lisättävää. “-

Selvityspyyntö on sivistyneen ihmisen tapa pyrkiä vaikuttamaan yhteiskunnallisesti ja on sisällöstä sitten mitä mieltä tahansa saati allekirjoittajista, niin jokaisella on oikeus toimia noin. Teksti poistui illalla US:sta ja siihen mennessä kommenteissa enemmistönä oli kolme teemaa:

 1. Kyse on marginaaliryhmän selvityspyynnöstä – ja on siksi typerä.
 2. Selvityspyynnön allekirjoittajat ovat sananvapauden vihollisia.
 3. Selvityspyynnön allekirjoittajat hyväksyvät väkivallalla uhkailun, jos he tekevät sen itse – mutta muilta sama tulisi olla kiellettyä.

Kun luki tuota selvityspyyntöä ja kommentteja US:ssa, oli niissä selvä epäsuhta: selkeä ja kiihkoton selvityspyyntö tuomitaan turhaksi ilman selkeitä perusteita vain henkilöihin menevillä syillä. Kun blogissa pyydettiin edes jotain evidenssiä siitä, että allekirjoittaneiden joukko olisi jotenkin sananvapautta vastaan saati sallisivat itselleen väkivallalla uhkailun, sitä evidenssiä ei löytynyt. Ei yhtään mitään. Paitsi yksi Panu Höglundin persuihin kohdistunut lausahdus vuosien takaa. Mutta silti: pahoja ovat. Mutta asiallinen selvityspyyntö jätettiin vaille asiallista pohdintaa saati kritiikkiä.

Oleellista on myös, että selvityspyynnössä ei sanottu juuri tiettyjen ryhmien uhkaamisen olevan sallittua, vaan samojen periaatteiden tulisi päteä kaikkiin. Myös näihin allekirjoittaneisiin.

Minä näen sieluni silmin tilanteen, jossa tavallisista, keskiluokkainen kaikkia mahdollisia puoluekantoja edustava allekirjoittaneiden joukko on kokoontunut keskustelemaan suvaitsemattomuudesta ja rasismista, niin paikalle saapuu joukko sananvapauden tilasta huolissaan oleva ihmisiä, jotka syyttävät normaaleja, keskiluokkaisia kaikkia mahdollisia puoluekantoja edustavia ihmisiä marginaalijoukoksi sekä fasistiseksi ääriryhmäksi. Niinpä. Se tilanne voisi vaikuttaa hieman absurdilta. Sillä tavalliset hyvinvoinnin pulskistamat keskiluokkaiset ihmisethän ovat tunnetusti niitä pahimpia ääriajattelijoita, jotka ovat röyhkeydessään menneet niin pitkälle, että sanovat rasismin olevan tyhmää, sillä se laittaa muutenkin heikossa asemassa olevat ihmiset vielä heikompaan asemaan. Kun ääriajatteluksi aletaan mieltämään normaalia perusarvojen kunnioitusta, olemme saapuneet yhteiskunnalliseen parodiaan, jonka lopputulos on empatiakyvytön sorto.

Jopa tämä blogistin kommentti käännettiin todisteeksi siitä, että väkivallalla uhkailu koetaan oikeutetuksi itselleen, mutta ei muille:

-”Olet aivan oikeassa. Väkivallalla uhkailu on aina ns. perseestä eikä kuulu mihinkään keskusteluun.

Väkivallalla uhkailua ei voi kuitenkaan kategorisesti kieltää. Pitää ymmärtää ero sen välillä, uhkaanko väkivallalla esim. 'persuja', 'turkulaisia', 'homoja' vai 'Janne Paalijärveä'. Näissä on meinaa eroa juridisessa mielessä.

Moraalisesti en silti itse suurta eroa näe. Väkivalta kun ei kuulu mihinkään dialogiin. Ei ainakaan minun moraalissani.”-

Vaikeaa on käydä keskustelua, kun aina on joukko ihmisiä, jotka eivät ymmärrä lukemaansa. Jos pohditaan tuota ’väkivallalla uhkailua’, niin pyydän teitä lukemaan seuraavat lauseet ja miettimään, onko näissä aste-eroja vai pitääkö kaikki väkivaltaretoriikkaa sisältävä keskustelu kategorisesti kieltää:

 • ’Marsilaiset maahantulijat tulee tappaa jo ilmakehässä.’
 • ’Toivottavasti Vihreät naiset tulevat raiskatuiksi.’
 • ’Kun näen homon, vapautan varmistimen. Olen onnellinen vasta, kun homosta veri virtaa.’
 • ’Hyvä persu on kuollut persu. Laittakaa luotia korvasta sisään, ihmiset.’
 • ’Somaleille tekisi hyvää tulla piestyksi. Let’s do it!’
 • ’Jääkiekkotuomari tulisi seivästää ja paistaa miedolla liekillä.’
 • ’Turkulaiset haisevat ja siksi heidät tulisi uunittaa.’
 • ’Tapetaan kaikki rumat ihmiset.’
 • ’Henkilö xx on perverssi koiran raiskaaja ja hänet tulisi nylkeä.’
 • ’Mennään sinne ja hakataan punikkeja turpaan. Se on isänmaallinen teko.’
 • ’Suomalaiset miehet ovat geneettisesti haisevia juoppoja, jotka pitää kastroida vasaralla.’

Ymmärrätteko eroavaisuudet?

Sillä, mihin sanansa kohdistaa, on merkitystä. Jokaisella, joka tuntee kuuluvansa johonkin ryhmään, on oikeus tuntea olonsa epämukavaksi, jos törmää ryhmäänsä kohdistuvaan solvaamiseen. On kuitenkin eroa siinä, onko ryhmä helposti tunnistettava ja kohdistuuko solvaus suoraan yksilöön vai onko kohteena tunnistamaton massa, jolloin uhkaus ei oikeasti kohdennu mihinkään.

Ei nimittäin ole sattumaa, että laki määrittelee esimerkiksi kiihottamisen kansanryhmää vastaan näin:

-”Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammautumisen perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Lisäksi 10 a §:ssä erotetaan rikoksen törkeä muoto.

Solvausta ja panettelua ei sinänsä laissa määritellä, mutta lain esitöissä annetaan esimerkkejä:

”Tyypillinen rangaistava menettely olisi sellaisen tiedon, mielipiteen tai muun viestin levittäminen, joissa ryhmään kohdistuvaa väkivaltaa tai syrjintää pidetään hyväksyttävänä tai toivottavana tai ihmisiä verrataan eläimiin, loisiin jne. tai yleistäen väitetään heitä rikollisiksi tai esitetään alempiarvoisiksi jne.”-

Sillä historia osoittaa, että laissa määritellyt ryhmät ovat alttiimpia huonolle kohtelulle, sortamiselle ja jopa väkivallalle. Ihmisellä on aina ollut uskomaton kyky löytää ihmisryhmiä, joita sortaa ja siksi laeilla pitää näitä historian valossa huonolle kohtelulle alttiimpia ryhmiä suojella. Se on nimittäin yksi tapa kertoa, että me kaikki olemme tasavertaisia ja tasa-arvoisia.

Ja tässä on myös se syy, miksi persuja, vihreitä, punikkeja, rikkaita, turkulaisia, marsilaisia, rumia ja vaikka juntteja saa verbaalisesti murjoa niin paljon kuin huvittaa. Toinen asia onkin, onko siinä mitään järkeä. Sillä jos asiaansa ei osaa tai halua sanoa ilman koko verbaaliviemäristön sisällön käyttöä, jää asia helposti muodon taakse piiloon sekä käy kuten James Hirvisaarelle on käynyt: uljas sananvapaustaistelu on typistynyt huonolaatuiseksi agitaatioksi, eikä ketään enää kiinnosta marginaaliin tipahtaneen poliitikon sanoma, mikäli sitä sanomaa edes on. Niin käy, kun muoto ja äänenvoimakkuus muuttuvat asiaa tärkeämmäksi.

Aiheeseen liittyen tänään uutisissa oli tieto rasistiksi syyttelystä ja kunnianloukkaustuomiosta: http://blogit.mtv.fi/elinkautinen/2014/07/08/rasismikortti-jai-kateen/

Kiihkeimmät agitaattorit olivat jo innoissaan, että: ”Vihdoinkin, meitä ei saa enää kutsua rasisteiksi!”. Ikävä tuottaa pettymys, mutta asia ei ole näin. Edelleenkään. Sillä rasistiksi saa edelleen julkisesti kutsua, jos syyllistyy rasistiseen puheeseen saati tekoon tai jos julkisesti fanittaa natseja tai tympeitä kansallissosialisteja, niin natsiksi saa kutsua ilman, että syyllistyy kunnianloukkaukseen. Sillä tiedättehän: edelleenkin kunnianloukkaus on kyseessä silloin, jos esittää valheellisen tiedon, jolla ei ole mitään faktuaalista perustaa. Yksinkertaista: jos todistettavasti rasistia sanoo rasistiksi, ajatuksiltaan todistettavasti natsia natsiksi, niin ei se silloin ole kunnianloukkaus. Se on vain asiantilan toteamista.

Rasistit toki peräänkuuluttavat poliittista korrektiutta heitä kohtaan, sillä eihän kukaan halua tulla julkisesti kutsutuksi rasistiksi, vaikka sellainen olisikin, sillä rasismilla on oikeutetusti negatiivinen klangi. Tulee rasistille paha mieli. Tuo vaade poliittiseen korrektiuteen on toki positiivinen signaali, sillä se kertoo siitä, että rasisti häpeää itseään ja tietää olevansa ääliö. Suomella on vielä toivoa, kun rasisti häpeää itseään. Ja jos tämä häpeä katoaa, toivotamme tervetulleeksi Jobbikin ja Kultaisen Aamunkoiton - ja tätä ei kukaan normaali ihminen halua, jotenka pidetään huoli siitä, että tämä asiantila ei tästä muutu.

Toinen asia toki on, kannattaako pienimmästäkin rasistisesta teosta heti puhua suu vaahdossa rasismina, sillä skaala rasistissa teoissakin on laaja verbaalisesta agitaatiosta apartheidiin. Ja jos skaalan alkupäässä on käytetty jo pahimman rasismin ääripään retoriikkaa, kärsii termi inflaation. Lisäksi pitää oikeasti muistaa, että rasisti on rakenteeltaan niin yksinkertaista tekoa, että hänen logiikkansa mukaan rasistiksi kutsuminen on hänen rasisminsa oikeutus. Oleellista on perustella, osoittaa ja argumentoida. Fakta on se, että ilman perustelua rasismin osoittaminen on sarja tunnepitoista tyhjää elehdintää, joka saa ei-rasistinkin pohtimaan elehtijän kykyä hahmottaa maailman tapahtumia järkevällä tavalla ja siksi tyhjä elehdintä kääntyy helposti itseään vastaan aivan samalla tavalla kuin yliampuva verbaalioksennuskin. Ihminen on kuitenkin kombinaatio järkeä sekä tunnetta, joka on ihmisen perusasetus, jotenka järki ja rationaalisuus on se osa, joka tarvitsee tukea.

Siksi perustelu, osoitus ja argumentaatio. Dialogi irrationaalista vastaan. Dialogi rasismia vastaan.

-”Kohti dialogia, jossa uhkailu ja ihmisten kunnian tarkoituksellinen loukkaaminen eivät ole pääasia. Ja tämä on meidän kaikkien yhteinen asia.”-

 

Ei mitään lisättävää.